Regeringen har nyligen lagt ett lagförslag kring företagsöverlåtelser, där kraven kommer att skärpas. Förslaget innefattar kompletteringar av den så kallade säkerhetsskyddslagen och syftar till åtgärder kring överlåtelser där verksamheten är säkerhetskänslig. Till följd av detta kan det vara klokt att ta juridisk hjälp när företag med känslig information ska överlåtas.

Genom att ta hjälp från jurister och advokater vid företagsöverlåtelser kan du säkerställa att sekretessen skyddas på ett korrekt sätt. Advokat24 ger råd till köpare och säljare av företag, deltar vid avtalsförhandlingar och ser till att juridisk så kallad ”due diligence” utförs. Detta innebär att de gör en noggrann undersökning av de företag som ska överlåtas.

Kunderna föredrar svenska affärsjurister

När företagstransaktioner och förvärv utförs föredrar Sveriges klienter att anlita svenska affärsjuristerskriver Realtid. Deras rykte och tidigare arbete är viktigt för klienterna och de svenska företagen väljer att gynna transaktionsintensiva byråer.

”Sverige är en lokal marknad och vi är väldigt landsbundna”. säger Ylva Gnosse som arbetar som expertkonsult med inriktning mot advokatbyråer till Realtid.

Regeringens förslag

Regeringens nya förslag kring överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet innebär att verksamhetsutövare först måste genomföra en säkerhetsskyddsbedöm­ning och lämplighetsprövning. Det är också nödvändigt att samråda först med en samrådsmyndighet inför överlåtelsen. Denna samrådsmyndighet kan förelägga verksamhetsutövaren att i god tid vidta åtgärder så att utövarens skyldigheter uppfylls enligt lag. Myndigheten kan också fatta beslut om förbud att överlåta verksamheten.

Skydda känslig information

Vid företagsöverlåtelser är det viktigt att skydda känslig information, då det kan orsaka stora skador om den sprids. Nyligen utsattes flera stora svenska företag för en stor IT-attack, där företagens IT-system angreps av hackare via skadlig kod. Hackarna kunde då kräva bolagen på stora summor pengar i valutan bitcoin för att de skulle upphöra med angreppen. De utsatta företagen varierade i storlek från medelstora ända upp till de största svenska företagen. Angreppen kostade från en miljon till över 25 miljoner kronor.

Nyligen drabbades ett stort läkarföretag i Sverige också av en omfattande läcka. En databas som innehöll uppgifter kring tusentals sjuksköterskor och läkare skickades till SVT och Datainspektionen. Avsändaren hotade också med att lägga ut informationen på nätet. Här fanns många känsliga uppgifter kring löneanspråk och löner från enskilda sköterskor och läkare, lösenord och omdömen om enskilda personer. För att undvika dataläckage är det i ljuset av dessa händelser klokt att anlita juridisk hjälp vid företagsöverlåtelser.