Coronakrisen skakar om hushållen i Sverige. Antalet företagskonkurser, varsel och arbetslösa ökar drastiskt. För att ge ekonomiskt stöd i vardagen får du nu amorteringsfritt bolån till och med augusti 2021. Hur gör du för att slippa amorteringen?

Arbetslöshetsstatistiken för svenska arbetsmarknaden skenade i väg i både mars och april. Antalet varsel och företagskonkurser ökade likaså. Hushållen har fått det avsevärt kämpigare med ekonomin i covid-19:s spår och dessutom på rekordkort tid. Genom att tillfälligt få bolån utan amortering får hushållen en privatekonomisk frist i krisen.

Bolån utan amortering ger ekonomiskt stöd

Från och med maj 2020 kan hushåll som förlorar inkomst på grund av coronakrisen ansöka om amorteringsfritt bostadslån. Inkomstbortfallet kan antingen bero på sjukdom, arbetslöshet eller en annan godtagbar anledning. Amorteringsfria bolån är Finansinspektionens eget förslag på ekonomiskt stöd till hushållen i Sverige, och som nu klubbats igenom på högsta nivå.

Tecken på viss optimism hos hushållen i Sverige

Även om orosmolnen hopar sig i den svenska ekonomin uppvisar hushållen en viss optimism. Det visar inte minst bolånestatistiken från SBAB, där 76 procent av låntagarna valde rörlig boränta i april 2020. Siffrorna kan jämföras med 77 procent i april 2019 och innebär alltså en marginell skillnad mot samma tid förra året.

Enligt experterna är det alltid en klar fördel att amortera på bolånet. Därför bör att ansöka om uppskov bara vara den absoluta nödlösningen ifall du inte har råd. Krisen tros kunna påverka bostadsmarknaden negativt. Om det blir så att bostaden minskar i värde i förhållande till belåningen är det tryggt att veta att lånet inte är större än bostadens värde.

Så går det till att ansöka om amorteringsfritt bolån

Har du försäkring eller låneskydd? I så fall har du goda möjligheter att få amorteringsstöd och behöver då inte ansöka om att få bostadslånet amorteringsfritt. Din bank hjälper dig ta reda på vad som gäller i ditt specifika fall. Du ansöker om att slippa amorteringen via banken där du har bolånet och väljer ett valfritt uppehåll mellan maj 2020 och augusti 2021. Bankerna handlägger ansökningarna i turordning. I nuläget är det storbankerna som ger amorteringsuppskov.