Hur känner du inför den kommande sommaren? Det ser i vilket fall ut som att det på många sätt kommer att bli en bättre sommar, inte minst lokalt i Stockholm. Vaccinationerna fortlöper och det ser just nu ut som att smittspridningen minskar. Om du blir vaccinerad och skaffar ett reseintyg finns till och med goda möjligheter för att resa någonstans i sommar.

Coronapandemin pågår fortfarande men det är många som hoppas på att sommaren 2021 kommer bli mycket bättre än sommaren 2020. Inte minst är det många som just nu är väldigt ressugna. Även om årets sommar ser ut att innebära en hel del begränsningar så kommer världen vara betydligt öppnare i år än förra året. En förutsättning för att kunna resa så obehindrat som möjligt är dock att du skaffar dig ett reseintyg. Du kan göra ett PCR test Stockholm, så får du också ett reseintyg som kan öppna många dörrar i sommar.

Hur ser coronaläget ut i Stockholm?

Economic,Graph,Chart,And,Business,Report,,Red,Coronavirus,Macro,OnCoronaläget i Stockholm i början av maj är fortsatt pressat med många nya fall och många som vårdas på intensivvårdsavdelningar. Det saknas dock inte ljuspunkter. Vaccineringarna tycks trots en del logistiska utmaningar ha genomförts i bra takt. Enligt de senaste rapporterna öppnar nu Stockholmsregionen för att påbörja fas 4 av vaccineringarna. Det betyder att människor som är födda 1971 eller tidigare väldigt snart kommer få möjlighet att vaccinera sig.

Utvecklingen framledes i Stockholm

Folkhälsomyndigheten ser flera positiva trender i Stockholm lokalt. Antal personer som vårdas på intensivvårdsavdelningar sjunker och man hoppas att vaccinationstakten kommer att hålla i sig. Representanter för Folkhälsomyndigheten och Regeringen har vid flera tillfällen under våren uttalat sig i försiktigt positiva ordalag om sommaren. Förhoppningen är att årets sommar kommer bli i stort sett normal. Det finns dock alla anledningar att ta det försiktigt med optimismen då prognoserna slagit fel förut.

Allmänt om coronaläget i Stockholm våren 2021

  • Över 80% av Stockholms invånare över 65 år har fått minst en vaccindos.
  • De flesta som läggs in på sjukhus är mellan 50-69 år gamla.
  • Även fortsatt gäller att undvika trängsel och folksamlingar för att öka sannolikheten att de positiva trenderna håller i sig.