Att planera inför sin död kanske låter som en hemsk tanke. Faktum är dock att alla ska dö någon gång och det är inte så dumt att då ha varit behjälplig med att planera det fortsatta livet för de efterlevande. För de efterlevande så är det också bra att kunna erhålla information som bland annat om hur den döende vill ha sin begravning genomförd.

Att dö är något som många har svårt att acceptera vilket innebär att det är ett ämne som ofta ger personer ångest. Genom att planera inför sin död så blir det lättare att hantera den samtidigt som man också hjälper efterlevande med att fortsätta livet efter ens bortgång. Exempelvis så är det vanligt att planera för de efterlevandes ekonomi genom att bland annat dela ut pengar och egendom som gåvor till barnen. På så sätt så får barnen den del av arvet som den döende själv bestämt sig för samtidigt som barnen slipper en del av arvsskatten.

Många planerar även för sin begravning så att efterlevande vet hur begravningen ska genomföras som exempelvis om kista eller urna ska användas. Denna planering innebär att de efterlevande enklare kan genomföra en begravning som inte kräver massor av beslut då sorgearbetet pågår som intensivast.

Många planerar inför sin död

Du behöver inte vara döende för att planera för din död. Det är många personer som är lite äldre och som har barn men som i övrigt är friska som har börjat att planera inför sin död för att göra det lättare för barnen. Det handlar ofta om hur egendom ska fördelas, vilket kan ske genom gåvor till barnen innan döden. Det är också vanligt att planera för hur de efterlevande ska klara sin ekonomi, vilket delvis kan avhjälpas med bra försäkringar som bland annat innehåller efterlevnadspension.

De flesta som planerar för sin död gör det för begravningens skull. De kanske vill att begravningen ska ske på ett visst sätt, hur ceremonin ska utföras och vilken musik som ska spelas. Många planerar också var de ska begravas och även vilka som ska bjudas in till begravningen.