Politiker, och i synnerhet lokalpolitiker, är nog den kategori av människor som är mest kritiserade i hela vårt avlånga land. Man får uppfattningen att gemene man anser att anledningen till att märkliga beslut tas är för att det inte är normalt funtade människor som är beslutsfattande, varken på kommunal eller riksnivå. Att allting hade blivit bättre om normala människor suttit vid makten. Möjligen är det så. Normalt funtade människor kan bli just lokalpolitiker, liksom du och jag. Tur är väl det.

Man kan som invånare i en stad lätt bli frustrerad över de beslut som tas på kommunal nivå och som påverkar en själv och de som bor där. Många känner säkert igen känslan eller tanken att om man själv hade fått styra och bestämma, så hade inte situationen i staden sett ut så som den gör. Turligt nog finns det alltid en möjlighet, oavsett utbildning eller tidigare politiskt engagemang, en möjlighet att göra det i praktiken. Läs vidare för att ta reda på hur.

Så går du till väga

Börja först med att identifiera dina politiska ståndpunkter, vad brinner just du för? Dessa frågor kommer bli drivkraften i din politiska karriär. Finner du att du samtycker med redan befintliga partiers åsikter och värdegrund är det toppen, då blir steget kortare att faktiskt påbörja resan.

På kommunal nivå kan frågorna i främsta hand vara infrastruktur, skola och vård. Alla dessa ämnesområden är något som sannerligen påverkar oss alla i någon utsträckning. Kommunerna har ett stort handlingsutrymme för frågor som berör kommunen som sådan. I Norrköping exempelvis, var det många invånare som ställde sig frågan varför pendlarparkeringen flyttades till drygt tre kilometer från själva tågstationen. Beslutet togs på kommunal nivå och är ett exempel på aktuella frågor som man faktiskt kan påverka om man engagerar sig politiskt. Du kan även anlita juridisk hjälp för ytterligare rådgivning i särskilda fall/ frågor.

Engagera dig

Det främsta tillvägagångssättet är därför att just engagera dig. Det kan du göra på olika sätt:

  • Bli medlem i ett politiskt parti i din kommun
  • Skriv insändare till din lokala tidning
  • Kontakta beslutsfattarna för att framföra din åsikt

Vägen till att bli lokalpolitiker är inte så lång som man kan tro, utan börja med att bli medlem i ett parti. Engagera dig därefter i det och klättra sedan uppåt i organisationen för att bli vald till kommunpolitiker.