Det blir dessvärre allt vanligare med hot och våld på arbetsplatser. Detta har medfört att många under sin arbetsdag har på sig överfallslarm som går direkt till polis eller väktare när man trycker på utlösningsknappen. Nu vill regeringen skynda på arbetet med en lagstiftning som skyddar de inom vården.

 

Någonstans där hot och våld är som mest förekommande är inom vården och i det polisiära arbetet, men även på flera andra arbetsplatser dessvärre. Det som dessa yrkesgrupper har gemensamt är att personalen bär överfallslarm som leder till väktare eller övrig personal om något hotfullt sker. På https://www.mysafety.se/produkter/overfallslarm går det att läsa mer om just överfallslarm och hur dessa funkar.

 

Alla bär larm på lasarettet i Enköping

 

lasarettet i Enköping har man infört policyn att hålla entrédörrarna låsta dygnet runt samt att alla i personalen bär överfallslarm. Lokalerna är även kamerabevakade vid ingångar, i korridorer samt i särskilda andra utrymmen. Det gör att akutmottagningen ligger långt fram i sitt säkerhetsarbete, i alla fall när man jämför med andra. Larmen som de i personalen bär går till polis, väktare och övrig personal på akuten, detta för att de snabbt ska kunna ingripa och så att de som jobbar ska känna sig trygga. Besökarna spelas dock inte in på film, det är bara när larmet löses ut som kamerorna startar sin inspelning. Förutom det yttre skyddet ned just larm, väktare, låsta dörrar och så vidare, har även personalen regelbundna utbildningar i just hur man hanterar hot och våld – detta för att minimera risken så mycket som möjligt.

 

I Sveriges Radio går det att läsa om hur nästan var fjärde undersköterska i Västmanland drabbas av hot eller våld på sin arbetsplats. Den största hotbilden kommer från de som är påverkade av droger, de kan bli både hotfulla och våldsamma. Det är både hot mot människor och skadegörelse som förekommer, tonen upplevs ha blivit råare och nivån på hur man bemöter folk har på något sätt sänkts. Verbala hot från personer som inte är påverkade av någon yttre substans har även det ökat.

 

Regeringen vill skydda vårdpersonal från hot och våld

 

I en artikel i Svenska Dagbladet går det att läsa om hur sedan det blivit tydligt hur våld och hot om våld mot bland annat vårdpersonal ökar i landet, vill regeringen nu skynda på arbetet med skarpare lagstiftning. Det handlar mycket om gängkriminalitet och omgivande grupperingar enligt bland andra justitieminister och socialdemokraten Morgan Johansson. Det är även yngre män i både kavaj och slips som är frustrerade över den låga bemanningen på akuten som oftast hotar personalen, sedan finns det givetvis även de som är mer tungt kriminella. Det regeringen vill är att det ska finnas ett straffrättsligt skydd för så kallad blåljuspersonal:

 

  • De vill att det ska bli rejäla straffskalor för när någon angriper någon som åker ut för att rädda liv
  • Skärpta straff för de grova vapenbrott som sker när någon anträffas med vapen
  • Utöka kameraövervakning vid sjukhus och i ambulanser
  • Se till att alla fall anmäls och att inte personalen behöver ha både för- och efternamn på sina namnskyltar
  • Att arbetsgivarna tar större ansvar för detta då det främst kan sägas vara just en arbetsgivarfråga