I dag skriver vi om nyheten kring att oseriöst kreditgivare och företag som ger ut krediter på sina varor, ska kunna förbjudas att fortsätta sin verksamhet med omedelbar verkan – om Konsumentombudsmannen säger så. Om detta ger en mer trygg marknad och banar väg för de många seriösa snabblåneföretagen så är det en bra nyhet, särskilt för konsumenterna och näringslivet i stort.

Smslån Online har på grund av vissa mer eller mindre tvivelaktiga aktörer, fått ett oförtjänt dåligt rykte. Men då kan det göra en glad att höra att regeringen nu kommer skärpa reglerna och täppa till kryphålen, så att de oseriösa låneföretagen sorteras bort. Detta bådar vidare för en mer hållbar och pålitlig lånemarknad, där de företag som alltjämt har goda föresatser blir starkare samtidigt som konsumenterna blir tryggare. Om detta kan vi läsa om i en nyligen utkommen artikel i Svenska Dagbladet. Det handlar alltså om företag som systematiskt utför, i lagens mening, tvivelaktiga kreditprövningar och som sedan de förbjudits att vara verksamma ändå kan vara det genom att överklaga beslutet av Konsumentombudsmannen. Det är även dessa företag som skapar dåligt rykte, som givetvis svärtar ner de låneföretag som både är seriösa och välbehövliga på marknaden.

I stort handlar det om att otillräckliga kreditprövningar skett på lånemarknaden. I Göteborgs-Posten kan vi läsa att regeringen i och med detta vill ge den statliga myndigheten Konsumentverket, en omedelbar rätt att stoppa dylika företag som just gör kreditprövningar som får sägas vara ofullständiga eller bristande, när de lånar ut pengar till sina kunder. Detta innebär vidare att Konsumentverket kommer kunna stoppa företag, med omgående verkan, att ge ut krediter till sina kunder. Vi får se om det går igenom, i så fall träder lagen i kraft på en gång.

Det är väl att de som inte tar krediternas konsekvenser och verkan på allvar förbjuds att dela ut sådana, men samtidigt är det viktigt att förstå att lån sedan urminnes tider funnits, och till stor del är det som gör att omsättningen och det levande näringslivet frodas. På det sättet är det bra att ha kunskap om skillnaderna mellan ett seriöst och mindre seriöst snabblåneföretag exempelvis, för fördomarna kan ibland vara missvisande.

Läs på mer på Konsumentverkets egna hemsida

riksdagen litenKonsumentverkets hemsida kan man läsa mer om just kreditgivning, för det är dessutom bra att lära sig om detta som en medborgare med fullständig rättshandlingsförmåga, det vill säga myndig och behörig att ta lån bland annat. Några punkter från denna sida angående kreditprövning listar vi här nedan:

  • När du ansöker om ett lån ska lånegivaren göra en kreditprövning för att på så sätt kontrollera att du har de ekonomiska förutsättningarna för att betala räntor och amorteringar på lånet.
  • En kreditprövning måste göras för alla typer av krediter, oavsett hur stort eller litet lånet är och hur länge du ska låna pengarna. Det gäller alltså även för SMS-lån och andra snabba lån, liksom räntefria kontokrediter.
  • Kreditprövning sker då du tar ett lån för första gången, men även om du senare vill utvidga lånet väsentligt.
  • Du får lämna uppgifter om dina inkomster, tillgångar, utgifter, skulder och andra krediter samt eventuella borgensåtaganden. Dessutom kontrolleras det om du har betalningsanmärkningar eller skulder hos Kronofogden sedan tidigare.