För ett par år sedan kom nya regler för SMS-låneföretagen att förhålla sig till. Dessa var menade att reglera marknaden och försvåra för oseriösa aktörer. Samt att minska svenskars snabblånande. Men har lagändringen fått önskad effekt? Vi undersöker saken lite närmare.

Efter att ha konstaterat att det fanns flera problematiska aspekter med marknaden för snabblån beslutades det att man, från och med den första juli år 2016 skulle skärpa kraven på företag som erbjuder sina kunder snabblån:

Snabblånebranschen har tidigare fått hård kritik för att den tillämpar höga räntor. Sedan den nya lagen trädde i kraft har de mest extrema exemplen försvunnit. Bolagen har också blivit tydligare med att redovisa de effektiva årsräntorna på sina sajter. – Dagens Nyheter

Lagen riktade också in sig på hur lånen marknadsförs. Det är inte längre tillåtet att framställa snabblån som problemfria, eller att inte tydligt redovisa den effektiva räntan och lånens verkliga kostnader. Detta för att låntagare ska vara bättre informerade innan de bestämmer sig för att använda företagens tjänster. Tanken var att minska problemen kring snabblån genom att människor medvetna om vilka risker som det innebär att låna pengar utan säkerhet.

Hur har lagskärpningen påverkat snabblåneföretagen?

Men har allt detta hindrat låneföretagen från att bedriva sin verksamhet? Det verkar inte så. Den årliga tillväxten för konsumtionslånsföretagen rapporterades under fjolåret vara cirka 7,2 procent. Något som lagändringens kritiker ser som ett tecken för dess verkningslöshet. Nämnvärt är dock att lagskärpningen aldrig var menad att svepa undan benen på hela snabblånebranschen. Alltså kan ingen påstå att den misslyckats i avseendet att reglera, bara för att företagen fortsätter att öka sina vinster.